1399/10/16

مراسم سالگرد شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهرستان مهدیشهر

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مراسم سالگرد شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهرستان مهدیشهر برگزار گردید.

مراسم سالگرد شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهرستان مهدیشهر

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مراسم سالگرد شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهرستان مهدیشهر به صورت مجازی در تاریخ جمعه 12 دی ماه برگزار گردید. 

 

 

 

 خروج