تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠١/١١

اولین انتخابات بعد از انقلاب چگونه برگزار شد

همه‌پرسی 12 فروردین 58، حکومت جمهوری اسلامی ایران را در زمره معدود حکومت‌های تاریخ بشریت قرار داد که در ابتدای تشکیل از ملت خود اجازه تشکیل می‌گیرد و ایدئولوژی حکومت نیز به طرق دموکراتیک انتخاب شده است. متن کامل

تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠١/١١

12 فروردین ، روز انتخاب

«... مبارک باد بر شما چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برابرند و فقط در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست و تفاوت بین زن و مرد و بین اقلیت های مذهبی و دیگران در امر اجرای عدالت نیست...» متن کامل

تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠١/١١

12فروردین، روز «جمهوری اسلامی»

12فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است، در این روز با رای اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی وحکومت مردمی تغییر یافت. متن کامل

تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠١/١١

12فروردین روزشکفتن شکوفه های آزادی

در این روز مردم نشان دادند که در سرنوشت خود نقش ایفا می‌کنند و به نحو مطلوبی وحدت خود را در تشکیل حکومت اسلامی به رخ جهانیان کشیدند،مردم در این روز بر استقرار حکومت جمهوری اسلامی تاکید کردند و نظامی متولد شد که نور اسلام را در ایران و دنیا متجلی کرد. متن کامل

تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠١/١١

12 فروردین ، روز انتخاب

«... مبارک باد بر شما چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برابرند و فقط در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست و تفاوت بین زن و مرد و بین اقلیت های مذهبی و دیگران در امر اجرای عدالت نیست...» متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>