تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٧/٢٨

اطلس استان سمنان

استان سمنان متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٧/٢٢
معرفی استان:

استان سمنان در یک نگاه

استان سمنان با داشتن 4 شهرستان دامغان ،سمنان، شاهرود، گرمسار دارای 16شهر و28دهستان و مساحتی معـادل 96815 کیلومترمربع است. متن کامل