1399/10/01

نشست خبری خبرگزاری حوزه به مناسبت یوم الله نهم دی و دهه ی بصیرت و میثاق با ولایت

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نشست خبری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با خبرگزاری حوزه برگزار گردید.

نشست خبری خبرگزاری حوزه به مناسبت یوم الله نهم دی و دهه ی بصیرت و میثاق با ولایت

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نشست خبری خبرگزاری حوزه  با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان به مناسبت یوم الله نهم دی و دهه بصیرت و میثاق با ولایت در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار گردید.

 

 خروج