1399/02/31

مسابقه پیامکی اسوه مقاومت (ویژه استان سمنان)

به مناسبت روز جهانی قدس و سالروز آزادسازی خرمشهر مسابقه اسوه مقاومت با محوریت وصیتنامه شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می گردد.

مسابقه پیامکی اسوه مقاومت (ویژه استان سمنان)

 

جهت شرکت در مسابقه پس از مطالعه وصیتنامه شهید قدس سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فقط پاسخ صحیح سوال ها را در قالب یک کد 10 رقمی به شماره 6600023038  ارسال نمایید.


خروج