کارشناس حوزه سیاست خارجی در گفتگو با مرآت:

عملیات مرصاد نقش آمریکا در حمایت از منافقین را آشکار کرد

کارشناس حوزه سیاست خارجی گفت: با خط دادن صهیونیست ها به منافقین، آمریکا پشتیبان آن ها در عملیات مرصاد بود و این عملیات نقش آمریکا در حمایت از منافقین را آشکار کرد.

عملیات مرصاد نقش آمریکا در حمایت از منافقین را آشکار کرد

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان، مجید فریزاد کارشناس حوزه سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار مرآت، با محوریت عملیات مرصاد، گفت: عملیات مرصاد آخرین تیر ترکش منافقین در زمانی که منافقین در عراق مستقر بودند، بود .

کارشناس حوزه سیاست خارجی با بیان اینکه سازمان منافقین با تبلیغات وسیع و تجمیع تمامی نیروهای خود به عنوان عملیاتی که نام آن را فروغ جاویدان گذاشتند شروع به جنگ کردند، مطرح کرد: تمامی توان و تجهیزات صدام و صهیونیست ها در اختیار منافقین قرار داشت که خوشبختانه با یک شکست مفتضحانه بزرگی رو به رو شدند.

فریزاد در ادامه افزود:جلسات پی در پی منافقین برای این عملیات نتیجه ای در برنداشت  وآن ها با دست خود، خود را به نابودی سپردند و بزرگ ترین دستاورد آن ها آمادگی منافقان ایرانی بود که در داخل کشور ایران حضور داشتند که با قدرت هرچه تمام تر شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط سخت عملیات مرصاد یکی از بزرگ ترین عملیات ها برای کشور محسوب می شد، بیان کرد: عملیات مرصاد تو دهنی بزرگ به منافقین و آمریکا بود.

کارشناس حوزه سیاست خارجی با اشاره به اینکه با وعده های دروغینی که منافقین به مردم می دادند ملت ایران به عملیات آن ها دروغ جاویدان می گفتند، اظهار کرد: با تلاش های بسیار، نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند.

فریزاد با اشاره به اینکه بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران یک سری دانشجو تحصیل کرده بودند، افزود: پایه اصلی تفکراین افراد مهندس بازرگان بود.

وی با اشاره به اینکه رژیم متجاوز عراق پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی امام خمینی(ره) واکنش متعددی از خود نشان دادند، گفت: آن هابا مشکلات بزرگی مواجه شده بودند و با نرسیدن به اهداف خود که گرفتن مرز مهران تا شهرتهران بود شاکی بودند.

کارشناس حوزه سیاست خارجی در ادامه تاکید کرد: مسعود رجوی پس از دیدار با صدام، به انفجار حزب جمهوری با اعتلای فرانسه، آمریکا و خط دادن صهیونیست ها اعتراف کرد.

 


خروج