تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٢/٠٦
حضور پرشور مردم لاسجرد در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم شهرستان لاسجرد در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مردم لاسجرد در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٢/٠٦
حضور پرشور مردم شهمیرزاد در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم شهرستان شهرستان شهمیرزاد در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مردم شهمیرزاد در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٢/٠٦
حضور پرشور مردم مجن در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم شهرستان مجن در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مردم مجن در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٢/٠٦
حضور پرشور مردم شهرستان امیریه در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم شهرستان امیریه در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مردم شهرستان امیریه در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٢/٠٦
حضور پرشور مردم ایوانکی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مردم شهرستان ایوانکی در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند

به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مردم ایوانکی در چهل و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور بی‌نظیر خود با نظام و انقلاب تجدید میثاق کردند. متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>