1399/04/05
(به مناسبت فرارسیدن هفته حقوق بشر آمریکایی)

حقوق بشر در نگاه مقام معظم رهبری

"هرکس دیگری هم درباره حقوق بشر حرف بزندآمریکایی ها حق ندارند درباره حقوق بشر حرف بزنند /امام خامنه ای (حفظه الله)

حقوق بشر در نگاه مقام معظم رهبری

 

 

 

 

 

 

حقوق بشر در نگاه مقام معظم رهبری

(به مناسبت فرارسیدن هفته حقوق بشر آمریکایی)

 

 

 

خرداد ماه 1397

"هرکس دیگری هم درباره حقوق بشر حرف بزندآمریکایی ها حق ندارند درباره حقوق بشر حرف بزنند "

امام خامنه ای (حفظه الله)


مقدمه
حقوق بشر مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. حقوق‌بشر حقوقی است که به انسان، به‌ صِرف انسان بودنش، بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت و... تعلق می گیرد. در واقع تاریخ تمدن بشر نشانگر کوشش پیامبران، فلاسفه و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی او می باشد. در عصر حاضر نیز مبحث حقوق بشر بر این موضوع مهم ناظراست. این حقوق، از حق زیستن که طبیعیترین حق انسان به شمار می رود، شروع می شوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند، مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می گردند. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر حقوقی مطرح شده که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند. اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است، زیرا تمامی انسان ها همانند یکدیگر از مرتبۀ انسانی برخوردارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد و انسان ها بدان دلیل که عظمت وشکوه دارند و در انسان بودن همه با هم مشترکند، شایسته تکریم هستند. آیین رحمت و رأفت اسلام، از زمان تلألو خویش، از منظری الهی به بهسازی وضعیت بشر و حفظ حقوق و کرامت و ارزش های انسانی نگریسته و توجه ویژهای به این امر مبذول داشته است. اسلام همواره کوشیده تا مکارم اخلاقی را به نهایت کمال برساند. به همین دلیل شواهد بسیار غنی در منابع قرآنی و روایی این موضوع را تأیید می کند.                                                                                                                                          
در این نوشته سعی بر آن است تا دیدگاه مقام معظم رهبری را درباره حقوق بشر مورد بررسی قرار داده و باتوجه به سخنان ایشان، نظرات وی را درباره مسائل مختلفی که به نوعی با حقوق بشر و نقض آن مرتبط هستند، جویا شد.
آیت الله خامنه ای معتقدند کشور آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است و نباید ادعای حقوق بشر داشته باشد.در اینباره ایشان می فرمایند: آمریکاییها حق ندارند نام حقوق بشر را بر زبان جاری کنند. کسانی که لکه ننگ کارهایی از قبیل زندان گوانتانامو و ابوغریب و بمباران مناطق مسکونی در عراق و افغانستان و جاهای دیگر روی پیشانی آنهاست، مظهر نقض حقوق بشر، خود آنها هستند؛ اینها وقاحت دارند که باز هم از حقوق بشر حرف می زنند.
کشورها را متهم می کنند به حمایت از تروریسم! تروریستها زیر بال خود امریکاییها رشد کرده اند. طالبان در افغانستان زیر بال خود امریکاییها به وجود آمدند و رشد کردند. امروز هم منافقین که منفورترین و زشت روترین تروریستها هستند، زیر بال آنها هستند.                                                                                                                                                   
تروریسم ابزار دست آمریکاییهاست؛ آن وقت این و آن را متهم می کنند که شما طرفدار تروریسم هستید! تروریسمی که آنها می گویند، مرادشان مبارزات مردانه و شجاعانه و فداکارانه فلسطینیهای فداکار است. آنها توقع دارند که ملت ایران در ظلم آنها نسبت به ملت فلسطین شریک شود! این هم یکی دیگر از توقعات ابلهانه آنهاست. (روزنامه جمهوری اسلامی: 11/11/1383(   
با توجه به مقدمه ذکر شده، ابتدا به تفاوت حقوق بشر در گفتمان اسلام و غرب پرداخته و سپس موارد نقض آن در حقوق زنان،  حقوق اقلیت ها و مسئله فلسطین از دیدگاه مقام معظم رهبری بیان می شود.

 

حقوق بشر در گفتمان اسلام و غرب                                                                                                      
در گذشته مدرنیسم از تفکرات معنوی و الهی جدا شده و دانشمندان و متفکران غربی این دو را نقطه مقابل هم میدانستند و آنچه را که رنگ و بوی مذهبی داشت، ارتجاعی میدانستند. اما امروزه مشخص شده عدالت اجتماعی و حقوق بشر به سبکی که اسلام مطرح می کند به مراتب بهتر از غرب است. آنگونه که مقام معظم رهبری می فرمایند:
گفتمان اسلامی، طرف‌دار عدالت است، طرف‌دار آزادی بشر است، طرف‌دار از بین رفتن زمینه‌های استکبار و استعمار است، طرف‌دار نابودی نظام سلطه در همه‌ی جهان است؛ یعنی در دنیا دو جناح سلطه‌گر و سلطه‌پذیر وجود نداشته باشد؛ این گفتمان نظام اسلامی است؛ این همان پرچمی است که دست شما است. نقطه‌ی مقابل آن، یک گفتمان ظالمانه، زورگویانه، متکبّرانه و خودخواهانه است از سوی قدرتهای انحصارطلب عالم، قدرتهای سلطه‌گر عالم که متّکی به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ جهانند؛ همیشه‌ی دنیا بوده‌اند، امروز هم هستند؛ در گذشته با صراحت و وقاحت آشکار زبانی، حقیقت خودشان را نشان میدادند؛ امروز در پوششهای گوناگون الفاظ زیبا، مثل حقوق بشر، مثل عدم خشونت و امثال اینها، منافقانه و ریاکارانه کار خودشان را پیش میبرند؛ امّا چشمان تیزبین ملّتها میتواند تشخیص بدهد؛ میتواند این دو گفتمان را در مقابل هم ببیند. (30/02/1394(          
حقوق بشر در سایه ی عدل اسلامی و احکام اسلامی تحقق پیدا می کند؛ ودر دستگاه قضایی، حقوق بشر باید هوشیارانه - نه با معیارها و ضابطه های دروغینی که امروز غرب ارائه می کند؛ بلکه با معیارهای اسلام - مورد دقت تمام قرار گیرد. ممکن است در گوشه و کنار جامعه ی ما، به وسیله ی آحاد مردم یا به وسیله ی دستگا هها، مواردی که از طرف اسلام حقیقتاً حقوق بشر شناخته شده است، نقض شود. باید دفاع از حقوق بشر، به وسیله ی قوه ی قضاییه انجام گیرد. اسلام حتی برای مجرمین هم حقوق قائل است. کسی حق ندارد به فردی که بناست اعدام شود، دشنام بدهد.باید حقوق انسان و حقی که خدای متعال برای آحاد انسان معین کرده است، نسبت به همه‌ی افراد و در همه ی موارد، کاملاً رعایت شود. (بیانات در دیدار مسئولان قضایی،23/10/1371(                                                                                                                               
حقوق بشر در سایه ی اسلام و حکومت اسلامی تأمین می شود؛ اسلام است که می گوید: ان الحکم الّا للَّه امر الّا تعبدوا الّا ایّاه. این حکم، هر حاکمیت ظالمانه یی را نفی می کند. هیچ کس حق ندارد بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آ نکه دارای معیارهای پذیرفته شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند.(بیانات در دیدگاه کارگزاران نظام، 13/11/1370(
هدف دشمنان جهانی با انقلاب ما این است که با اسلام  مبارزه کنند؛ چون که اسلام را باعث کوتاه شدن دست غارتگران می دانند.با اسلام مخالفند و آن را ضد حقوق بشر معرفی می کنند. هدفشان این است که اسلام را از چشمها بیندازند. این در حالی است که اسلام پرچمدار حقوق بشر است.(بیانات دردیدار مردم قم،19/10/1371(                                          


مسئله فلسطین                                                                                                                                    
طرح مسئله حقوق بشر از جانب غربی ها و به خصوص آمریکا وسیله ای برای فریب مردم است. آمریکا از این وسیله استفاده می کند تا افکار عمومی را در کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار داده و رفتارهای ضد حقوق بشری خود را توجیه کند. یکی از موارد آشکار نقض حقوق بشر، حمایت از اسرائیل در مسئله فلسطین است که آیت الله خامنه ای به کرات در فرصت های مختلف به این قضیه پرداخته و آمریکا را عامل اصلی فجایع غیر انسانی در فلسطین می‌داند.در ذیل به نمونه هایی از این سخنان اشاره می شود.                                                                                                                                                       
آمریکا در همه جنایاتی که امروز در فلسطین اتّفاق می‌افتد، شریک جرم است (در خطبه‌های نمازجمعه، 16/1/1381(
بعد از گذشت شصت ‌و پنج سال از اشغال رسمی فلسطین، هنوز ظلم و جور و اجحاف به آن ملت مظلوم به طور روزانه ادامه دارد؛ تخریب خانه‌ها، دستگیر کردن بی‌گناهان، جدا کردن فرزندان از پدران و مادران، انباشتن زندانها از کسانی که بدون گناه در زندانند یا دوران محکومیت زندانی خود را سپری کردند؛ و دردناک اینکه قدرتهای مسلط غرب هم از آن جنایتکاران با همه‌ی وجود حمایت میکنند. این یکی از مصیبتهای دنیای امروز کنونی است که از یک ظلم آشکار که مرکّب است از دهها و بلکه صدها ظلم به طور متراکم، کسانی حمایت میکنند که ادعای طرفداری از حقوق بشر، از دموکراسی و از اینگونه شعارهای زیبا و رنگین بر زبان دارند، اما در عمل از جنایتکاران حمایت میکنند! )۱۳۹۲/۰۵/۱۸ (                                            
اگر در داخل سرزمینهای فلسطین اشغالی کوچکترین آبی از آب تکان بخورد، فوراً رئیس جمهور امریکا از «کاخ سیاه» سر بیرون می‌آورد و حرفی میزند، برای این‌که با پیش کرده‌ها و سگهای دست‌آموز اسرائیلی خود، هماهنگی کرده باشد. (در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش‌، 28/1/1375(                                                                                                                  
امروز کشته شدنِ جوان، کودک، پیرمرد و پیرزن فلسطینی و غیرمسلح فلسطینی یک کار روزمره شده؛ این چیز عجیبی است؛ این حادثه یی است که واقعاً تاریخی است؛ این در تاریخ خواهد ماند. (در خطبه‌های نمازجمعه‌، 15/8/1383(
کیست که منظره حمل پُراحساس کودکِ یکی دو ساله‌ای را که کشته شده است، ببیند و بتواند راحت بخوابد؟ (در دیدار جمعی از کارگران و معلمان، 11/2/1381(                                                                                                  
کیست که محاصره مردم را در خانه‌ها و کوچه‌ها و خیابانها و شهرهایی که متعلّق به آنهاست و زمینی که استخوان اجداد آنها قرنهاست در آن دفن است، ببیند و متأثّر نشود؟(در دیدار جمعی از کارگران و معلمان، 11/2/1381(               
 
آلام مردم فلسطین، آلام و دردها و رنجهای ماست. (در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 7/10/1379(
 
امروز فریاد ملت فلسطین بلند است که یاللمسلمین! جواب این فریاد، بر تک تک مسؤولان دولتهای اسلامی واجب و لازم است؛ خدای متعال آنها را مؤاخذه خواهد کرد. (در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 7/10/1379(
این نمونه ها نشان می دهد که مقام معظم رهبری به طور قاطع و صریح آنچه در فلسطین اتفاق می افتد را نمونه بارز نقض حقوق بشر دانسته و مهم ترین عامل آن را آمریکا می داند.                                                                           

حقوق اقلیت ها                                                                                                                                      
برابری انسان ها در پیشگاه قانون موضوعی است که مورد تأکید و پذیرش همه نظام های حقوقی قرار گرفته است. در عصر سازمان ملل متحد و پیدایش حقوق بین الملل، اصل برابري همراه با اصل عدم تبعیض، دو رکن اساسی مقررات بین المللی حقوق بشر بود و در روند تحول و توسعه مقررات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت(مظفری، 1376: 4). در سال 1948 اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. در این اعلامیه به برابري و آزادي تمامی افراد بشري و نفی تبعیض پرداخته شد. اما متأسفانه آنچه در عمل دیده می شود بر خلاف مقررات و تعهدات مندرج در اعلامیه ها و قوانین و مقررات است و به نقض حقوق اقلیت ها و تبعیض نژادی بخصوص در آمریکا پرداخته شده است. مقام معظم رهبری کشورهای غربی را ناقض حقوق اقلیت ها دانسته و در این خصوص بیان می نمایند: زمانی که اقلیت مسلمان بسیاری از کشورهای اروپایی، مورد آزار، تبعیض و تحقیر کشورهای مدعی حقوق بشر قرار می گیرند؛ و حتّی از تحریک انگیزه های قومی و مذهبی استفاده می نمایند، کمترین اشاره یی به حق تضییع شده ی این مظلومان نکرده، با سکوت و احیاناً عمل خود، به ستمی که بر مسلمین می رود، مهر تأیید می زنند. در برخی کشورهای آسیایی هم اقلیتهای بزرگ مسلمان دچار همین سرنوشتند.(پیام فرمانده کل قوا به گردهمایی فرماندهان ارتش بیست میلیونی، 02/09/1368(                         

مسئله حقوق زنان                                                                                                                                 
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ روش‌ غرب‌ را در مورد زنان‌ نادرست‌، پست‌ كننده‌ و مبتني‌ بر حكومت‌ جنگل‌، وحشي‌گري‌، شهوت‌راني‌ و تحقيرزن‌ توصيف‌ كردند و آن را نمونه ای از نقض حقوق بشر دانسته و فرمودند: روش‌ اسلام‌ و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ زن‌ محترمانه‌، تكريم‌آميز، مصلحت‌انديشانه‌، عاقلانه‌ و به‌ نفع‌ بشريت‌ است‌ و آنچه‌ كه‌ غربي‌ها در مورد زن‌ اعمال‌ مي‌كنند ناقض‌ حقوق‌ انساني‌ زن‌ است‌. غربي‌ها با هوچيگري‌ و جنجال‌ تلاش‌ مي‌كنند ما را از ادامه‌ راه‌ برحق‌ خود باز دارند اما زنان‌ مسلمان‌ و با ايمان‌ و انقلابي‌ ايران‌ با عمل‌ به‌ احكام‌ اسلام‌ و وظايف‌ اسلامي‌ خود بر دهان‌ تبليغاتچي‌هاي‌ استكبار خواهند كوبيد.( ديدار زنان‌ مسلمان‌ و انقلابي‌،به مناسبت هفته بزرگداشت زن، 17/09/1372(                                     
همچنین مقام معظم رهبری معتقدند: کتابی از “جیمی کارتر” رئیس جمهور پیشین آمریکا، [منتشر شده‌] به اسم “تقاضایی برای اقدام” که به موضوع نقض حقوق بشر و تجاوزات وحشتناک علیه زنان پرداخته. جیمی کارتر در این کتاب میگوید: هر ساله صدهزار دختر به‌عنوان برده در آمریکا فروخته میشود. جایی که صاحب یک روسپی‌خانه میتواند دختری را که معمولاً اهل آمریکای لاتین یا آفریقا است، با قیمتی برابر هزار دلار خریداری کند. وی همچنین به تجاوزات جنسی که در محوّطه‌های کالج‌ها رخ میدهد اشاره دارد؛ به جایی که از هر بیست‌وپنج مورد تنها یک مورد گزارش میشود. کارتر همچنین عنوان میکند که تنها یک درصد از متجاوزان جنسی در ارتش محاکمه میشود. انسان گریه‌اش میگیرد! از این قبیل در روزنامه‌ها زیاد می‌بینید، بنده هم زیاد میبینم؛ من هیچ‌وقت هم به اینها استناد نمیکنم، لکن خب اینها واقعیّتی است. جیمی کارتر هم بالاخره یک شخصیّت معروفی است و این هم کتاب او است. این چه وضعی است در دنیا؟ این چه‌جور تکریم زن است؟ ( 30/01/1393)
وی همچنین در جایی دیگر می فرمایند: «ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ زﻧﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮي ﻗﺎدرﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد، ﺗـﻼش و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﻳﺶ را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و اداره اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ، ﻣﻴـﺎن زن و ﻣـﺮد  ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ» (ﺣﺪﻳﺚ وﻻﻳﺖ، ج 3، ص 148-149.(
با توجه به آنچه بیان شد، می توان گفت رهبر معظم انقلاب برخورد غرب با زنان را ضد رفتار بشردوستانه و به نوعی نقض حقوق زنان دانسته و معتقدند ارزش وکرامت انسانی زن در کشورهای غربی و به خصوص آمریکا رعایت نمی شود.       
نتیجه گیری                                                                                                                                           
حقوق بشر و حفظ و حراست از کرامت انسانی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع دیروز و امروز به شمار می رود و مطلوب و پسندیده است. در واقع وجود کشتارهای جمعی، تبعیضات نژادی، فقر، قاچاق انسان و... نشان دهندۀ آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند.                                                                                  
اگر می بینیم پس از گذشت 67 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نتایج به دست آمده توسط سازمان ملل متحد در اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی دولتها و گروه های حاکم بر سرنوشت جوامع، ضعیف بوده است، باید ریشه های آن را در این جا جستجو کنیم که طراحان حقوق بشر اگر چه بر اساس کلیات تعالیم مشترک انبیا (که بر سراسر جهان سایه افکنده) و عقل جمعی از خردمندان مفاد خوبی را به تصویب رسانده اند، اما آن را بر بنیان های مرصوص توحید و اعتقاد به معاد و اخلاق کریمه استوار ننموده اند و تنها ارادۀ ملتها و حکومتها را پشتوانۀ آن قرار داده اند، این جا است که مفاد این اعلامیه توسط خود حکومت ها و دولت های امضاکننده و گاه به وسیله ملت هایی که گرفتار تعصبات نژادی و قومی هستند نقض می شود که نمونۀ آن را در فلسطین اشغالی، جنوب لبنان، بوسنی و هرزگوین و کوزوو در یوگسلاوی سابق از سوی نژادپرستان اسرائیلی و صرب دیده ایم. همانگونه که رهبر معظم کشور معتقدند آمریکا خود بزرگترین ناقض حقوق بشر و مدعی دروغین دمکراسی و لیبرالیسم و حقوق بشر است و در اقصی نقاط جهان حقوق زنان و کودکان را لگدمال می‌کند. بنابراین هر زمانی منافع آمریکا ایجاب کند از حقوق بشر به عنوان ابزار و دستاویزی برای پیشبردن منفعت خود استفاده کرده و اقدامات غیر قانونی خود را پوششی قانونی میدهد.

                                                                                                                                                              
منابع
-
بیانات مقام معظم رهبری بین دانش آموزان، 30/02/1394.                                                                        
-
بیانات در دیدگاه کارگزاران نظام، 13/11/1370.                                                                                                
-
بیانات در دیدار مسئولان قضایی،23/10/1371.                                                                                         
-
ﺣﺪﻳﺚ وﻻﻳﺖ، ج 3                                                                                                                                 
-
ديدار زنان‌ مسلمان‌ و انقلابي‌،به مناسبت هفته بزرگداشت زن، 17/09/1372.                                               
-
در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی، 7/10/1379.                                                             
-
در خطبه‌های نمازجمعه‌، 15/8/1383.                                                                                                     
-
در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش‌، 28/1/1375.                                                                                     
-
سخنرانی بین مسئولان نظام، 30/01/1393.                                                                                             
-
مظفری، محمد. نابردباری فرهنگی، موسسه فرهنگی اندیشه معاصر: 1376.

 

 

 


خروج